aktualizované: 17.09.2017 15:32:43 

CASSOVIA YACHT CLUB

Otázky na skúšky VMP

Vodca malého plavidla kategórie A:
Pravidlá bezpečnosti prevádzky plavidla   
Zákon NR SR č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe v znení neskorších predpisov    
Plavebný zemepis, plavebná náuka      

UPOZORNENIE o zrevidovaní súboru testových otázok  

Vodca malého plavidla kategórie B:
Stavba lodí, lodné stroje, elektrotechnika    

Vodca malého plavidla kategórie C:
Plachetnice    

 

TOPlist